Beth sy’n digwydd

Os ydych am chwilio i weld beth sy’n digwydd pan fyddwch ar eich gwyliau, neu hyd yn oed am gynllunio eich gwyliau o gwmpas digwyddiad arbennig, mae’n hawdd gwneud hynny drwy ddefnyddio’r cyfleuster chwilio digwyddiad ar gyfer pob un o’n hardaloedd.

Dim ond ychydig enghreifftiau i roi blas i chi o’r digwyddiadau yn Ne Orllewin Cymru…

Efallai y byddwch yn dewis mynd ar wyliau pan gynhelir un o’n gwyliau bwyd – mae Wythnos Bysgod Sir Benfro yn dathlu arlwy bwyd môr cyfoethog yr ardal rhwng 22 Mehefin a 30 Mehefin  gyda digwyddiadau bwyd môr, pysgota, caiacio, chwilota’r arfordir, teithiau tywys a theithiau afon ynghyd â nifer o arddangosiadau coginio.

Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth a dawns byd eang yna mae Gŵyl Werin Pontardawe yn rhywbeth na ddylech ei methu, ac mae’r hyn a ddechreuodd fel digwyddiad gwerin Celtaidd bach 31 o flynyddoedd yn ôl wedi datablygu i fod yn ŵyl gerddoriaeth ryngwladol sy’n denu dos 20,000 o ymwelwyr. 13-15 Awst 2010

Ganed y bardd Dylan Thomas yn Abertawe ac mae’r Ŵyl Dylan Thomas flynyddol yn enwog yn rhyngwladol – pythefnos o berfformiadau, darlleniadau, ffilmiau a siaradwyr enwog rhyngwladol. Cynhelir yr ŵyl rhwng dyddiadau ei eni a’i farw, 27 Hydref hyd 9 Tachwedd

Hefyd i ddathlu Dylan Thomas, mae Penwythnos Talacharn, 5 – 7 Ebrill, yn benwythnos hyfryd o gerddoriaeth, sgyrsiau, y gorau o ddiwylliant a llenyddiaeth Cymru, i gyd wedi’u lleoli yn y dref arfordirol hon, a lleoliad ei gyn gartref hoff, y ‘Boathouse’

Hefyd yn Sir Gaerfyrddin, mae Gŵyl Flynyddol Llandeilo yn denu’r enwau mawr ac mae’r perfformiadau yn amrywio o ran lleoliad a math – o ganu’r soprano ryngwladol Katherine Jenkins mewn lleoliad gardd hanesyddol i ddatganiadau llai mewn eglwysi lleol godidog.

Defnyddiwch y dolenni chwilio i ddod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi…

Pembrokeshire
Carmarthenshire
Swansea Bay

This post is also available in: Dutch, English, French, German